Betalings betingelser

Private:

Coaching:
Hvis der meldes afbud senest 24 timer inden sessionens start, kan aftalen rykkes til et andet tidspunkt. Ved afbud senere end 24 timer før sessionens start, refunderes sessionen ikke. Der kan dog gøres undtagelser i tilfælde af pludselig opstået sygdom eller familiekriser. Hvis sådanne ting opstår, bedes du ringe og aflyse hurtigst muligt. Alle coachingforløb betales inden forløbets start (hvis raten deles op i tre, skal 1. del være betalt inden opstart).
Det betalte beløb giver ret til 8 Coaching Sessioner á i alt 10 timer. Beløbet refunderes ikke efterfølgende når der er sat gang i forløbet, heller ikke hvis du af en eller anden årsag ikke ønsker at modtage alle 8 sessioner.

Kurser

Ved tilmelding til et kursus er dette bindende. Kurset betales senest 8 dage efter tilmelding.
Hvis du aflyser mindre end 1 måned før kursusstart, kræves 50 % i gebyr. Hvis du aflyser mindre end 14 dage før kursusstart, gives der ingen refusion. Dog er du er altid velkommen til at overdrage din plads til en anden.
Bliver du forhindret i at deltage, har du altså mulighed for at give din plads væk og sende en anden i stedet. Jeg skal blot have besked om dette senest to dage inden kursusstart.
Stress Coaching, kurser og foredrag afvikles på de angivne eller aftalte tidspunkter. I tilfælde af ændringer, vil du blive orienteret mindst 24 timer i forvejen.
Hvis jeg bliver nødsaget til at aflyse hele kurset eller foredraget pga. sygdom eller andet, får du det fulde beløb retur. Aflyses en dag på et kursus, bliver dagen erstattet af en dag/ en anden dato.
Hvis jeg bliver nødsaget til at aflyse en del af et Stress Coachingforløb, refunderes det beløb der svarer til det antal sessioner, du har tilbage.
 

Virksomheder:

Coaching:
Hvis der meldes afbud senest 24 timer inden sessionens start, kan aftalen rykkes til et andet tidspunkt. Ved afbud senere end 24 timer før sessionens start, refunderes sessionen ikke. Der kan dog gøres undtagelser i tilfælde af pludselig opstået sygdom eller familiekriser. Hvis sådanne ting opstår, bedes du ringe og aflyse hurtigst muligt. Alle coachingforløb betales inden forløbets start.
Det betalte beløb giver ret til 8 Coaching Sessioner á i alt 10 timer. Beløbet refunderes ikke efterfølgende, når der er sat gang i forløbet, heller ikke hvis du af en eller anden årsag ikke ønsker at modtage alle 8 sessioner.
Hvis jeg bliver nødsaget til at aflyse en del af forløbet, refunderes det beløb der svarer til det antal sessioner du har tilbage.

Foredrag

Et foredrag skal være betalt senest 8 dage efter foredraget er afholdt.
Hvis foredraget aflyses af jer senest 14 dage inden den aftalte dato, opkræves ingen gebyr.
Hvis I aflyser mindre end 14 dage inden dato for foredraget, opkræves 50% af den aftalte pris.
Hvis I aflyser mindre end 7 dage inden den aftalte dato, opkræves 100% af den aftalte pris.
Hvis I ønsker at flytte en dato for et foredrag, vil det næsten altid kunne lade sig gøre uden beregning. Dette kræver dog at den nye dato bliver aftalt inden for den kommende måned efter aflysningen.

Kurser

Et kursus skal være betalt senest 8 dage efter kurset er afholdt.
Hvis kurset aflyses af jer senest 14 dage inden den aftalte dato, opkræves ingen gebyr.
Hvis I aflyser kurset mindre end 14 dage inden dato for kurset, opkræves 50% af den aftalte pris.
Hvis I aflyser kurset mindre end 7 dage inden den aftalte dato, opkræves 100% af den aftalte pris.
Hvis I ønsker at flytte en dato for kurset, vil det næsten altid kunne lade sig gøre uden beregning. Dette kræver dog at den nye dato bliver aftalt inden for den kommene måned efter aflysningen
Kurser og foredrag afvikles på de aftalte tidspunkter. I tilfælde af ændringer vil I blive orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis jeg bliver nødsaget til at aflyse hele kurset eller foredraget pga. sygdom eller andet, får I det fulde beløb retur. Aflyses en dag på et kursus, bliver dagen erstattet af en dag/en anden dato.
 
Hjemmesidens designer